Asia C-228/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 31.5.2017 – Valittajana Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Päätös asian käsittelyn lopettamisesta — Euroopan komissio kieltäytyy tutkimasta kantajan tekemää kantelua — Tuen puuttuminen alustavan tutkinnan vaiheen päättyessä — Pelkästään vahvistava päätös — Asian käsittelyn lopettamista koskevan päätöksen peruuttamisen laillisuusedellytykset)