Kohtuasi C-228/16 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 31. mai 2017. aasta otsus – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Riigiabi — Menetluse lõpetamise otsus — Euroopa Komisjoni keeldumine jätkata hageja kaebuse uurimist — Abi koosseisu puudumine esialgse uurimise staadiumi lõpus — Puhtalt kinnitav otsus — Menetluse lõpetamise otsuse tühistamise õiguspärasuse tingimused)