Sag C-228/16 P: Domstolens dom (Første Afdeling) af 31. maj 2017 — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) mod Europ-Kommissionen (Appel — statsstøtte — afgørelse om at henlægge sagen — Europa-Kommissionens afslag på at behandle appellantens klage — støtte foreligger ikke ved afslutningen af den indledende undersøgelsesfase — rent bekræftende afgørelse — betingelser for, at vedtagelsen af en afgørelse om at henlægge sagen er lovlig)