Věc C-228/16 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 31. května 2017 – Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Státní podpora — Rozhodnutí o odložení — Odmítnutí Evropské komise pokračovat v přezkumu stížnosti navrhovatelky — Neexistence podpory po ukončení předběžné fáze přezkumu — Čistě potvrzující rozhodnutí — Podmínky legality zrušení rozhodnutí o odložení jeho autorem ab initio“