Дело C-228/16 P: Решение на Съда (първи състав) от 31 май 2017 г. — Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Решение за прекратяване на преписката — Отказ на Европейската комисия да продължи разглеждането на оплакването на жалбоподателя — Решение, с което в края на фазата на предварителното разглеждане се установява, че не е налице държавна помощ — Решение с чисто потвърдителен характер — Условия за законосъобразност на оттеглянето на решение за прекратяване на преписката)