Писмен въпрос E-4078/09, зададен от Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) на Съвета. Европейска мрежа за предотвратяване на престъпността