Zadeva C-243/09: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Halle (Nemčija) 3. julija 2009 – Günter Fuß proti Stadt Halle (Saale)