Дело T-184/06: Решение на Първоинстанционния съд от 12 септември 2007 г. — Комисия/Internet Commerce Network и Dane-Elek Memory (Арбитражна клауза — Договор, сключен в рамките на специфична програма в областта на технологиите на информационното общество (проект Crossmarc) — Неизпълнение на договора — Връщане на внесения от Общността аванс — Гаранция на договорните задължения при първо поискване — Неприсъствено производство)