Регламент (ЕО) № 2014/2005 на Комисията от 9 декември 2005 година относно разрешителни по режима за внос на банани в Общността по отношение на банани, пуснати в свободно обращение при облагане по Общата митническа тарифа