Писмен въпрос E-2361/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Женско полово осакатяване