Písomná otázka E-1555/09 Manolis Mavrommatis (PPE-DE) Komisii. Uvádzanie obsahu soli, cukru a tuku na obaloch výrobkov