Писмен въпрос E-6367/07, зададен от Francisco José Millán Mon (PPE-DE) на Комисията. Становище относно забележките на заместник-министъра на външните работи на Куба