Писмен въпрос E-5939/08 зададен от Geoffrey Van Orden (PPE-DE) на Комисията. Отпускане на помощ за развитие за регионите в Шри Ланка, които не са под контрола на групировката Тигри за освобождение на Tamil Ealam (LTTE)