Писмен въпрос E-011606/11 Mario Borghezio (EFD) до Комисията. Депо за отпадъци „Куадро Алто“ и обект на ЮНЕСКО