Дело T-408/06: Иск, предявен на 21 декември 2006 г. — Wenzhou Taima Shoes с/у Съвет