Писмен въпрос E-1281/08 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Обезвреждане на отработени масла в Ирландия