Писмен въпрос E-3698/07 зададен от Georgios Karatzaferis (IND/DEM) на Комисията. Провокативни действия срещу Гърция от страна на народностната група чами