Писмен въпрос E-5801/08 зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Становище на Правната служба към Европейската комисия по случая Орамс