Lieta T-53/18: Prasība, kas celta 2018. gada 31. janvārī – Vācija/Komisija