Резолюция на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно положението в Никарагуа (2018/2711(RSP))