2007/37/ЕОРешение на Съвета от 22 януари 2007 година за подписване и временно прилагане на двустранно споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Украйна за удължаване и изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за търговия с текстилни продукти#Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Украйна, представлявана от правителството на Украйна, за удължаване и изменение на Споразумението между Европейската общност и Украйна за търговия с текстилни продукти