Писмен въпрос E-4400/08, зададен от Maria Eleni Koppa (PSE) на Съвета. Необходимост от навременна намеса за засилване на демократичните процеси в Турция