Регламент (ЕО) № 975/2007 на Комисията от 21 август 2007 година за фиксиране на количествените ограничения за експорт на извънквотна изоглюкоза за периода от 1 август до 30 септември 2007 г.