Писмен въпрос E-5309/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Съвета. Мерки за борба с рецесията