Дело C-479/09 P: Решение на Съда (пети състав) от 30 септември 2010 г. — Evets Corp./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (Обжалване — Марка на Общността — Словна марка DANELECTRO — Фигуративна марка QWIK TUNE — Искане за подновяване на регистрацията на марка — Искане за restitutio in integrum — Неспазване на срока за представяне на искане за подновяване на регистрацията на марката)