Писмен въпрос E-001766/11 Juozas Imbrasas (EFD) до Комисията. Изпълнение на изискванията по отношение на емисиите и пр. за превозни средства, които се внасят на пазара на ЕС от трети страни и са вече регистрирани в тези страни, но предстои да бъдат регистрирани в ЕС за първи път