Писмен въпрос E-2012/10, зададен от Britta Reimers (ALDE) на Комисията. Мощност на двигателите на риболовни кораби в защитена зона за плоски риби