Писмен въпрос E-011875/11 Mario Mauro (PPE) до Комисията. Заетост на млади хора в Италия