IR-REGOLAMENT (KEE) Nru 1031/75 Tal-Kummissjoni tas-17 ta’ April 1975 li jiddefinixxi l-każ li fih is-sussidju fir-rigward taż-żerriegħa tal-qoton isir dovut u jkollu jitħallas