Komisijas Regula (EEK) Nr. 1031/75 (1975. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka dienu, kad jāizmaksā subsīdijas par kokvilnas sēklām