Регламент (ЕИО) № 1031/75 на Комисията от 17 април 1975 година относно определяне на събитието, при което субсидията за семената от памук става дължима и се изплаща$