Directiva 2006/63/CE a Comisiei din 14 iulie 2006 de modificare a anexelor II-VII la Directiva 98/57/CE a Consiliului privind combaterea Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. PROPCELEX