Писмен въпрос E-0991/10, зададен от Mario Mauro (PPE) на Комисията. Здраве и скенери за тяло