Писмен въпрос E-1778/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Дискриминация срещу ромите