Писмен въпрос E-2485/08, зададен от Renate Sommer (PPE-DE) на Комисията. Признаване и изпълнение на европейски съдебни решения по граждански и търговски въпроси в Турция