Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5594 — TNT Post Holding Deutschland/Georg von Holtzbrinck/JVS) Текст от значение за ЕИП