Писмен въпрос E-6256/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) до Комисията. Екологични опаковки