Регламент за изпълнение (ЕС) № 1023/2012 на Комисията от 6 ноември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци