Писмен въпрос E-4035/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Дискриминация срещу мнозинството на шиитите в Бахрейн