Дело C-57/08 P: Решение на Съда (пети състав) от 11 декември 2008 г. — Gateway, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), Fujitsu Siemens Computers GmbH (Обжалване — Марка на Общността — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 — По-ранни марки, съдържащи словния знак GATEWAY — Словен знак ACTIVY Media Gateway — Липса на прилика между знаците — Липса на вероятност от объркване — Вземане предвид известността на по-ранните марки при цялостната преценка на конфликтните знаци)