Писмен въпрос E-1372/08 зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Забрана за носене на забрадки в турските университети