Писмен въпрос E-2335/08, зададен от Margaritis Schinas (PPE-DE) на Комисията. Центрове за превъзпитание