Писмен въпрос P-3546/08, зададен от José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE-DE) на Комисията. Износа на цитрусови плодове за Русия