Lieta C-127/08: Tiesas (virspalāta) 2008. gada 25. jūlija spriedums ( High Court of Ireland (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Blaise Baheten Metock , Hanette Eugenie Ngo Ikeng , Christian Joel Baheten , Samuel Zion Ikeng Baheten , Hencheal Ikogho , Donna Ikogho , Roland Chinedu , Marlene Babucke Chinedu , Henry Igboanusi , Roksana Batkowska / Minister for Justice, Equality and Law Reform (Direktīva 2004/38/EK — Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalsts teritorijā — Ģimenes locekļi, kas ir trešo valstu pilsoņi — Trešo valstu pilsoņi, kas uzņēmējā dalībvalstī ieradušies, pirms kļuva par Savienības pilsoņa laulātajiem)