Kohtuasi C-127/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 25. juuli 2008 . aasta otsus (High Court of Ireland'i (Iirimaa) eelotsusetaotlus) — Blaise Baheten Metock, Hanette Eugenie Ngo Ikeng, Christian Joel Baheten, Samuel Zion Ikeng Baheten, Hencheal Ikogho, Donna Ikogho, Roland Chinedu, Marlene Babucke Chinedu, Henry Igboanusi, Roksana Batkowska versus Minister for Justice, Equality and Law Reform (Direktiiv 2004/38/EÜ — Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigus liikuda ja elada vabalt liikmesriigi territooriumil — Kolmanda riigi kodanikust pereliikmed — Enne liidu kodaniku abikaasaks saamist vastuvõtvasse liikmesriiki sisenenud kolmanda riigi kodanikud)