Писмен въпрос E-0520/08 зададен от Luciana Sbarbati (ALDE) на Комисията. Електронна търговия и фалшификати