Протокол за определяне на риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за периода от 1 август 2008 г. до 31 юли 2012 г.