Писмен въпрос E-2645/07 зададен от Hiltrud Breyer (Verts/ALE) на Комисията. Назначаване на лекарства на основата на метилфенидат (риталин и други)