Писмен въпрос P-1317/09, зададен от Costas Botopoulos (PSE) на Комисията. Упражняване на правото на внасяне на петиции във връзка с правилното прилагане на общностното право