Писмен въпрос E-4954/08, зададен от Kathy Sinnott (IND/DEM) на Комисията. Заявление на няколко страни от Матер Кеър Интърнешънъл(MaterCare International) до ЕС